Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου και στη Διαχείριση της Επικινδυνότητας σε επιχειρήσεις και τεχνικά έργα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Υποστηρίζουμε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους μέσω πανελλαδικού δικτύου Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και Ψυχολόγων, με αξιoπιστία και ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Διαχείριση Μετατραυματικού Στρες ύστερα από Βίαιο Συμβάν-Πρόγραμμα CISM

thumb

Η προετοιμασία κάθε επιχείρησης για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων (πχ. σεισμός, πυρκαγιά, ληστεία, τρομοκρατική ενέργεια, θανατηφόρο ατύχημα, αυτοκτονία) είναι ιδιαίτερα σημαντική υποχρέωση όχι μόνο έναντι του απασχολούμενου προσωπικού, αλλά επίσης έναντι των πελατών και των μετόχων της. Μόνο έτσι ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες κατά την εκδήλωση του δυσάρεστου συμβάντος, αλλά και των αλυσιδωτών επιπτώσεων που συνήθως ακολουθούν το επόμενο διάστημα (στρες, φοβίες, σφάλματα, νομικές συνέπειες, δυσμενής εταιρική εικόνα, κλπ.). Με την κατάλληλη προετοιμασία διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, κατά το δυνατόν, λειτουργία της επιχείρησης.

Η Ergonomia με την πολυετή εμπειρία της στα θέματα ασφάλειας εργασίας σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, την υποστήριξη της οργάνωσής τους για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και την σχετική εμπειρία κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, έχει αναπτύξει την εν λόγω υπηρεσία, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να βοηθήσει την επιχείρηση για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης ενδεχόμενου συμβάντος.

Σε ποιούς Απευθύνεται

Απευθύνεται σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη, υπεύθυνους ασφαλείας και διευθυντές τμημάτων και υποκαταστημάτων, καθώς και όσους απαρτίζουν ομάδες διαχείρισης κρίσης. Υποστήριξη από την υπηρεσία λαμβάνουν επίσης, όλοι όσοι εμπλέκονται στο τραυματικό περιστατικό καθώς και οι οικογένειες τους.

Οφέλη

Το κόστος της έλλειψης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων είναι πολλαπλάσιο έναντι του κόστους προετοιμασίας. Γι' αυτό διεθνώς, όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις προετοιμάζονται έγκαιρα γι’ αυτό το ενδεχόμενο. Ειδιότερα, με την εφαρμογή ενός Προγράμματος CISM επιτυγχάνονται τα εξής:

 • Kατανόηση της δομής, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας των ομάδων ψυχοκοινωνικής παρέμβασης
 • Ενημέρωση για συγκεκριμένες στρατηγικές και τεχνικές παρέμβασης που αφορούν κυρίως στην άμεση αλλά και τη μεσοπρόθεσμη φάση διαχείρισης της κρίσης
 • Αναγνώριση των αναμενόμενων και μη συμπεριφορών που έπονται τραυματικών γεγονότων
 • Κατανόηση ότι οι σωστές κατευθύνσεις στο προσωπικό έχουν άμεση στόχο τη μείωση των τραυματικών αντιδράσεων
 • Δημιουργία συγκεκριμένων διαδικασιών
 • Την σιγουριά ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε με τις λιγότερες επιπτώσεις τυχόν τραυματικά περιστατικά.

Η υπηρεσία διαμορφώνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης. Ενδεικτικά, περιλαμβάνει τα εξής:

1. Ανάπτυξη Διαδικασίας Αντιμετώπισης Τραυματικών/ Βίαιων Περιστατικών

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους της επιχείρησης, αναπτύσσεται ειδική διαδικασία η οποία ενδεικτικά αναφέρεται στα εξής:

 • Οργάνωση ομάδας διαχείρισης κρίσεων
 • Ενέργειες ενημέρωσης της ομάδας σε περίπτωση συμβάντος
 • Σχεδιασμός επικοινωνίας με μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Τρόπος λήψης αποφάσεων
 • Απαιτούμενες εφεδρείες
 • Ενέργειες αντιμετώπισης

2. Εκπαίδευση Στελεχών & Προσωπικού

Απευθύνεται σε επιλεγμένα στελέχη ή εργαζομένους της επιχείρησης για την εφαρμογή της διαδικασίας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των τραυματικών / βίαιων περιστατικών.

3. Παρέμβαση Εκτόνωσης στον τόπο του Συμβάντος (defusion)

Άμεση συνδρομή στον τόπο του συμβάντος για καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλευτική στους εμπλεκόμενους και στα στελέχη της επιχείρησης, από την Ομάδα Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών της Ergonomia.

Στις περιπτώσεις που το περιστατικό συνοδεύεται από τραυματισμό, επιπλέον παρέχεται υποστήριξη στους συγγενείς για το τι να περιμένουν και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

4. Ομαδική Ψυχολογική Υποστήριξη στα Εμπλεκόμενα Άτομα (debriefing)

Πρόκειται για ομαδική συνεδρία σύντομης διάρκειας (περίπου 2-3 ωρών) με σκοπό την ομαλοποίηση των αντιδράσεων και των συμπτωμάτων και την αποφυγή προβλημάτων μελλοντικά. Αποτελεί είδος «ψυχολογικών πρώτων βοηθειών». Από τη συνάντηση θα προκύψουν στοιχεία για τα άτομα που θα χρειαστούν ατομική βοήθεια (ατομικές συνεδρίες) ή εποπτεία.

5. Υποστήριξη στα Εμπλεκόμενα Άτομα

Εποπτεία και παρακολούθηση, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, των εμπλεκομένων εργαζομένων που συνδέονται με το περιστατικό με σκοπό την αντιμετώπιση κρίσιμων αναγκών τους και επαναφορά στην προ-κρίσης συμπεριφορά και απόδοση (προσωπική και επαγγελματική) το συντομότερο δυνατόν.

6. Συμβουλευτική στους Διευθυντές

Συμβουλευτική προς τη διοίκηση με σκοπό να χειριστεί αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που θα παρουσιαστούν και να καθοδηγηθούν οι αλλαγές. Απαντώνται οι ερωτήσεις που τίθενται και παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες.