Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου και στη Διαχείριση της Επικινδυνότητας σε επιχειρήσεις και τεχνικά έργα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Υποστηρίζουμε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους μέσω πανελλαδικού δικτύου Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και Ψυχολόγων, με αξιoπιστία και ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Δελτίο Τύπου για την Ημερίδα: «Εφαρμογή οδηγιών ΑΤΕΧ – Προστασία από στατικό ηλεκτρισμό»

thumb

Στις 18/5/2016 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, η Ergonomia μαζί με την ΕΛΕΜΚΟ και τη Newson Gale διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία, ημερίδα με θέμα :

«Εφαρμογή οδηγιών ΑΤΕΧ – Προστασία από στατικό ηλεκτρισμό».

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας, ο κ. Βασίλης Πέππας, χημικός μηχανικός και Διευθυντής Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia, ανέλυσε τις νομοθετικές απαιτήσεις στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις. Εξήγησε επίσης, το πώς ένα ολοκληρωμένο Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις βασίζεται στην ταξινόμηση των επικίνδυνων περιοχών σε ζώνες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης.   

Τέλος, παρουσίασε τα είδη των πηγών ανάφλεξης, με έμφαση στον ηλεκτρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό και έδωσε παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο οι καλές και κακές πρακτικές εγκατάστασης και συντήρησης, μπορούν να διατηρήσουν ή να ακυρώσουν μια επένδυση για την αγορά εξοπλισμού αντιεκρηκτικού τύπου.

Στη συνέχεια, η κα. Έλσα Γεώργιζα, χημικός μηχανικός και Explosion Protection Project manager στον τομέα της προστασίας από εκρήξεις στην Ergonomia, ανέλυσε το φαινόμενο του στατικού ηλεκτρισμού ως πηγή ανάφλεξης σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Παρουσίασε επίσης, τους λόγους εμφάνισης σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες και τους τρόπους πρόληψης και προστασίας τόσο στα εύφλεκτα υγρά όσο και στις εύφλεκτες σκόνες, με τη βοήθεια των χρήσιμων διδαγμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση μεγάλων βιομηχανικών ατυχημάτων λόγω στατικού ηλεκτρισμού.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας, η κα. Μαρία Κλαμπανά, Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός της ΕΛΕΜΚΟ,  μας σύστησε την Newson Gale,  κορυφαία εταιρεία στην Ευρώπη και όχι μόνο, στην προστασία χώρων ATEX από στατικό ηλεκτρισμό. Ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού.

  • Διατάξεις για την γείωση βυτιοφόρων με λειτουργία interolock αλλά και έλεγχο βυτιοφόρου, και διατάξεις επίσης με λειτουργία interolock για γείωση σε βαγόνια ξηραντήρια, περιστρεφόμενα δοχεία ανάμιξης. Εξειδικευμένες συσκευές οι οποίες αφού ολοκληρώσουν ένα κύκλο ελέγχων τότε και μόνο τότε επιτρέπουν την έναρξη οποιαδήποτε εργασίας εκμηδενίζοντας έτσι πιθανό ανθρώπινο λάθος.
  • Διατάξεις εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού με οπτική ένδειξη που διασφαλίζουν την γείωση του εξοπλισμού δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ασφαλείς πρακτικές εργασίας.
  • Εξαρτήματα και καλώδια κατάλληλα για χρήση ακόμα και σε intrinsically safe περιοχές, δοκιμασμένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα.

Στο κλείσιμο της ημερίδας, ο κ. Βαλιράκης Γεώργιος,  Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός της ΕΛΕΜΚΟ, παρουσίασε :

  • Τα συστήματα γείωσης.
  • Τις σταθερές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μεταλλικά μέρη με ηλεκτρική συνέχεια, με παραδείγματα για τον σωστό τρόπο εγκατάστασής της.
  • Τις σταθερές ισοδυναμικές συνδέσεις σε μεταλλικά μέρη με ηλεκτρική απομόνωση, με παραδείγματα για τον σωστό τρόπο εγκατάστασής της.
  • Την ενότητα ¨Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις¨ με έμφαση στην προστασία του ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η παρουσίασή του ολοκληρώθηκε με την Διαχείριση κινδύνου για προστασία από κεραυνικό πλήγμα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ/EN/IEC 62305–2: Protection against lightningPart 2: Risk Management και την εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Αντικεραυνικής Προστασίας.

Η συμμετοχή στην ημερίδα ήταν εντυπωσιακή, καθώς παραβρέθηκαν 160 στελέχη από μεγάλες ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικούς ομίλους διαφόρων κλάδων της βιομηχανίας, όπως εταιρείες πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου, τσιμέντων, μεταλλευτικών, χρωμάτων, φαρμακευτικών, τροφίμων, ποτών, ΕΜΠ, κατασκευαστικές, μελετητικά γραφεία, ΔΕΗ, διεθνής αερολιμένας Αθηνών, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κ.α.

Η Ergonomia στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον τομέα της Βιομηχανικής Ασφάλειας σε συνεργασία με την ΕΛΕΜΚΟ παρουσιάζει τις παρακάτω ομιλίες:

- Παρουσίαση κ. Βασίλη  Πέππα, χημικός μηχανικός και Διευθυντής Βιομηχανικής Ασφάλειας της Ergonomia.

- Παρουσίαση κας. Έλσας Γεώργιζα, χημικός μηχανικός και Explosion Protection Project manager της Ergonomia

- Παρουσίαση Newson Gale, διατάξεις εκφόρτισης στατικού ηλεκτρισμού σε απλές και πολύπλοκες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

- Παρουσίαση ΕΛΕΜΚΟ, συστήματα γείωσης, σταθερές ισοδυναμικές συνδέσεις, προστασία από υπερτάσεις, εισαγωγή στην Αντικεραυνική Προστασία. Το υλικό της παρουσίασης αποτελεί μέρος του βιβλίου της θεμελιακής γείωσης που δόθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες.

- White Paper, Στατικός ηλεκτρισμός σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 

- White Paper, Διδάγματα από Βιομηχανικά Ατυχήματα Υπερχείλισης Δεξαμενών.