Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου και στη Διαχείριση της Επικινδυνότητας σε επιχειρήσεις και τεχνικά έργα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Υποστηρίζουμε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους μέσω πανελλαδικού δικτύου Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και Ψυχολόγων, με αξιoπιστία και ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες

ΣΑΥ - ΦΑΥ

thumb

Το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ) υιοθετήθηκαν με το Π.Δ. 305/96 και αποτελούν τα βασικά εργαλεία για τη διαχείριση της ΑΥΕ στα Τεχνικά Έργα (ΤΕ).

Το ΣΑΥ εκπονείται από τον Συντονιστή κατά τη φάση της μελέτης του ΤΕ και χρησιμεύει κατά την κατασκευή του. Ενσωματώνει την πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία σε όλες τις επιλογές της μελέτης του έργου και αποσκοπεί στον συντονισμό και καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων κατά την κατασκευή. Περιλαμβάνει την εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου που προβλέπεται από το ΠΔ 17.96.

Για κάθε φάση του έργου και εργασία, περιγράφεται η μέθοδος εκτέλεσης της κάθε εργασίας, οι πιθανοί κίνδυνοι και τα προτεινόμενα μέτρα για την πρόληψη ή έλεγχό τους.

Ο ΦΑΥ αποσκοπεί στον προσδιορισμό, πρόληψη και περιορισμό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών, μέχρι και τελικής καθαίρεσής του. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • το μητρώο του έργου, δηλαδή τα "ως κατασκευάσθη" σχέδια και την τεχνική περιγραφή του,
  • οδηγίες, επισημάνσεις και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών, καθαρισμών, μετατροπών, προσθηκών, ακόμη και κατεδάφισης τμημάτων ή όλου του έργου.

Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον Κύριο του Έργου ή στον Πελάτη.

Το Σύστημα Οργάνωσης και Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας (ΣΟΔΑΥΕ) καθιερώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ για τα δημόσια έργα και περιλαμβάνει:

  • την Πολιτική για την ΑΥΕ
  • Διαδικασίες Ασφαλείας και Οδηγίες προς τους εργαζομένους

Στα μεγάλα ιδιωτικά έργα εκπονείται Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, το οποίο είναι ανάλογο του ΣΟΔΑΥΕ.

Η Ergonomia αναλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω:

  • Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ), για κάθε κατηγορία έργου, τεχνικό ή βιομηχανικό.
  • Σύνταξη προκαταρκτικού Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ), κατά την εκκίνηση του έργου
  • Σύνταξη Τελικού ΦΑΥ, κατά την παράδοση του έργου
  • Σύνταξη του ΣΟΔΑΥΕ για τα δημόσια έργα, ή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας για τα ιδιωτικά