Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου και στη Διαχείριση της Επικινδυνότητας σε επιχειρήσεις και τεχνικά έργα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Υποστηρίζουμε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους μέσω πανελλαδικού δικτύου Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και Ψυχολόγων, με αξιoπιστία και ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες

Περισσότερες Πληροφορίες

Τεχνικός Ασφαλείας σε Τεχνικά Έργα

thumb

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις τεχνικές εταιρείες - κοινοπραξίες που απασχολούν έστω και ένα μισθωτό.

Ο ΤΑ παρέχει στον εργοταξιάρχη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο εργοταξιάρχης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας της Ergonomia συνεισφέρει στην ασφαλή και εύρυθμη εκτέλεση του τεχνικού έργου, καθώς:

  • Συμβουλεύει για τον προγραμματισμό των εργασιών, την επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση ασφαλών θέσεων εργασίας και γενικά για την πρόληψη ατυχημάτων.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των μηχανημάτων έργου και τις μεθόδους εργασίας.
  • Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις.
  • Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων.
  • Συντάσσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο της εργασίας τους
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
  • Συνεργάζεται με τον Ιατρό Εργασίας.