Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου και στη Διαχείριση της Επικινδυνότητας σε επιχειρήσεις και τεχνικά έργα, με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς, ευχάριστου και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Υποστηρίζουμε περισσότερους από 100.000 εργαζομένους μέσω πανελλαδικού δικτύου Τεχνικών Ασφαλείας, Ιατρών Εργασίας και Ψυχολόγων, με αξιoπιστία και ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες

Περισσότερες Πληροφορίες

Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

thumb

Η Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) αποτελεί νομοθετική υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν. Η Ergonomia έχει αναπτύξει πρότυπη μέθοδο για την εκπόνηση της Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου, η οποία έχει εφαρμοσθεί ανελλειπώς από το 1994 (Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στην ΚΑΛΛΑΣ). Έκτοτε, έχει γίνει ευρέως αποδεκτή και έχει χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο στις τεχνικές προδιαγραφές διαγωνισμών του Δημοσίου (π.χ. Διαγωνσμός ΕΥΔΑΠ το 1998).

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι ένα από τα πιο βασικά εργαλεία για την βέλτιστη διαχείρισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Με την ανάθεσή της στην Ergonomia, επιτυγχάνετε τα εξής:

 • Έγκαιρη διάγνωση των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας καθώς και την έγκαιρη αντιμετώπισή τους, πριν αυτοί γίνουν αισθητοί στη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ιεράρχηση των επαγγελματικών κινδύνων καθώς και καθορισμός της προτεραιότητας στην αντιμετώπισή τους, με βάση την εθνική νομοθεσία και την πολιτική της επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό επθτυγχάνεται η αποφυγή περιττών ή αναποτελεσματικών δαπανών.
 • Ορθολογικοποίηση του συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην επιχείρηση, καθώς τα μέσα που απαιτούνται για το σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος ελέγχου του κινδύνου, παρέχονται από την Ergonomia.
 • Αναγνώριση όλων των επιβαρυμένων καταστάσεων εργασίας που καθιστούν την ανθρώπινη εργασία κοπιαστική, δυσάρεστη και αναποτελεσματική.

Η Ergonomia διαθέτοντας σημαντική γνώση και εμπειρία, μπορεί να αναλάβει την εκπόνηση της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά:

 • Χώρους Γραφείων, Ξενοδοχεία, κτλ
 • Βιομηχανίες Χαμηλού, Μεσσαίου ή Υψηλού επιπέδου επικινδυνότητας
 • Παραγωγή Ενέργειας, συμβατική ή μέσω ΑΠΕ (π.χ. Αιολικά πάρκα, Φ/Β Σταθμοί, Παραγωγή Βιομάζας, μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, κα.)
 • Τηλεπικοινωνίες και Σταθμοί Βάσης
 • Αποθήκες
 • Συναυλίες, Φεστιβάλ και άλλοι χώροι συνάθροισης κοινού
 • Εκτίμηση της Επικινδυνότητας στις νέες εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ

  H Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ πραγματοποιήθηκε για τις νέες εγκαταστάσεις στις οποίες συστεγάζονται οι αποθήκες των εμπορευμάτων και ανταλλακτικών, το συνεργείο και τα γραφεία.

  Η Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ μετακόμισε στις νέες της εγκαταστάσεις το 2009. Η εκτίμηση της επικινδυνότητας για το σύνολο των εγκαταστάσεων, αποθηκευτικών, συνεργείου και χώρων γραφείων, ανατέθηκε στην Ergonomia το 2009. Με δεδομένη την διαφορετική φύση των κινδύνων, μια ομάδα Μηχανικών της Ergonomia ανέλαβε την εκπόνηση της ΕτΕΚ, που περιελάμβανε Εργονομική Ανάλυση Εργασίας, διενέργεια μετρήσεων στο σύνολο των εγκαταστάσεων και σε συνεργασία με τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων, λήψη μέτρων ασφαλούς εργασίας. 

  Η Συμβολή της Ergonomia

  • Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Διενέργεια Μετρήσεων Βλαπτικών Παραγόντων
  • Χάραξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
  • Εκπαίδευση Ασφαλούς Εργασίας

  Οφέλη

  • Έλεγχος της επικινδυνότητας σε όλους τους χώρους της
  • Προετοιμασία της Επιχείρησης για τη διαχείριση εκτάκτων συμβάντων
  • Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας και της εικόνας του εργασιακού περιβάλλοντος
  • Πλήρης νομοθετική συμμόρφωση
 • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου στην ΗΣΑΠ Α.Ε.

  H εκπόνηση της ΕτΕΚ για τον ΗΣΑΠ Α.Ε., για τις εγκαταστάσεις συντήρησης, τους σταθμούς, τα γραφεία και τους χώρους λειτουργίας του δικτύου είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι εγκαταστάσεις συνδυάζουν χώρους με ιδιαίτερη επικινδυνότητα, λόγω και της ύπαρξης του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για την κίνηση των συρμών, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερα συνδυαστική προσέγγιση για την εκτίμηση του κινδύνου.

  Αξιολογώντας ο ΗΣΑΠ την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Ergonomia, της ανέθεσε το 2007 ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, την εκτίμηση της επικινδυνότητας για το σύνολο των εγκαταστάσεων του.

  Με δεδομένη την διαφορετική φύση των κινδύνων, μια ομάδα Μηχανικών της Ergonomia συμμετείχε στην εκπόνηση της ΕτΕΚ, που περιελάμβανε Εργονομική Ανάλυση Εργασίας, διενέργεια μετρήσεων θορύβου και κραδασμών, δημιουργία μέτρων ασφαλούς εργασίας και εκπαίδευση του προσωπικού για ασφαλή εργασία και προστασία από το ηλεκτρικό ρεύμα.

  Η Συμβολή της Ergonomia

  • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου
  • Διενέργεια Μετρήσεων Θορύβου και Κραδασμών
  • Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας
  • Εκπαίδευση Ασφαλούς Εργασίας

  Οφέλη

  • Έλεγχος της επικινδυνότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις,
  • Προετοιμασία της Επιχείρησης για τη διαχείριση εκτάκτων συμβάντων
  • Βελτίωση Συνθηκών Εργασίας και της εικόνας του εργασιακού περιβάλλοντος
  • Πλήρης νομοθετική συμμόρφωση