Ασφαλής Εργασία σε Αποθήκες

Ενδεικτική Θεματολογία Εκπαίδευσης

  1. Αναγνώριση κινδύνων κατά την εργασία - Πυρασφάλεια και Πυροπροστασία
  2. Ασφαλή εκκένωση εγκαταστάσεων
  3. Πρόληψη ατυχημάτων και εργατικών ασθενειών
  4. Ορθή τοποθέτηση και στοίβαξη εμπορευμάτων
  5. Χειρωνακτική - μηχανική διακίνηση φορτίων
  6. Χρήση παλετοφόρων οχημάτων και ανυψωτικών διατάξεων
  7. Ορθή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
  8. Σήμανση χώρων εργασίας
  9. Βασικές γνώσεις Νομοθεσίας

Δείτε περισσότερα στο pdf που ακολουθεί:

Κατηγορία

Εκπαιδεύσεις