Με μια ματιά

Το όραμά μας

Ergonomia Logo 30years

Η Ergonomia εξειδικεύεται από το 1992 στην πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και βιομηχανικού κινδύνου. Έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για την ποιότητα και την καινοτομία των υπηρεσιών της. Με την πολυετή εμπειρία της και τις γνώσεις των στελεχών της, βοηθά τις επιχειρήσεις να διαμορφώσουν καλές πρακτικές και να εφαρμόσουν δοκιμασμένες λύσεις, με συνέπεια και οικονομική ανταποδοτικότητα.

Το 2001 η Ergonomia απέκτησε την πρώτη στην Ελλάδα άδεια Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) του επαγγελματικού κινδύνου.

Η διαρκής ανάπτυξη του στελεχιακού της δυναμικού, τα εσωτερικά προγράμματα εκπαίδευσης και η συνύπαρξη νέων μηχανικών δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, έχουν δημιουργήσει μία ενθουσιώδη διεπιστημονική ομάδα, που επιτυχώς προσφέρει εφαρμόσιμες λύσεις στο πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων για ασφάλεια, υγεία και παραγωγικότητα.

Οι άνθρωποι μας

Οι Άνθρωποι μας, αποτελούν τη δύναμή μας διότι εμπνέονται από το όραμα του ιδρυτή της.

Σε συνεργασία με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητούμε διαρκώς νέες μεθόδους, ενσωματώνουμε τεχνολογίες αιχμής και εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθοδολογίες στον τρόπο λειτουργίας μας, με αποτέλεσμα η Ergonomia να αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες Εταιρείες Γνώσης του τεχνικού κόσμου της χώρας. Οι σύμβουλοί της αποτελούν εχέγγυο ποιότητας στις προκλήσεις που θέτουν η πολυπλοκότητα των σύγχρονων συστημάτων εργασίας, οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νομοθετική συμμόρφωση και προτυποποίηση, εθνική ή ευρωπαϊκή.

Η διεθνής αναγνώριση της Ergonomia οδήγησε το 2004 στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου από τον διεθνή οίκο Accor Services, για να επανέλθει πέντε χρόνια αργότερα πιο ώριμη και πιο ισχυρή στον ιδρυτή της.

Διαρκώς εξελισσόμαστε

Στην πολυετή διαδρομή μας, οι υπηρεσίες μας διαρκώς διευρύνονται και περιλαμβάνουν τη βιομηχανική ασφάλεια και υποστήριξη (π.χ. μελέτες ΑΤΕΧ), τα προγράμματα υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού (ΕΑΡ), τη διαχείριση επικινδυνότητας (π.χ. του πλήθους σε συναυλίες), την επιχειρησιακή συνέχεια & διαχείριση κρίσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης (ασφάλεια & υγεία, ποιότητα, περιβάλλον, ασφάλεια τροφίμων, κά), την εκπαίδευση προσωπικού και άλλες υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων. Για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των διαδικασιών της, η Ergonomia διαθέτει ενιαίο σύστημα διαχείρισης πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας-ISO 9001:2015, Περιβάλλοντος-ISO 14001:2015, Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας-ISO 45001:2015, Ασφάλειας Πληροφοριών-ISO/IEC 27001:2013 και Καταπολέμησης της Δωροδοκίας- ISO 37001:2016, ανεβάζοντας διαρκώς τις απαιτήσεις συνέπειας και αξιοπιστίας προς τους πελάτες της.

Σήμερα, η Ergonomia απασχολεί περισσότερα από 50 άτομα, ενώ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο με περισσότερους από 140 εξωτερικούς συνεργάτες. Στο ενεργό πελατολόγιο της περιλαμβάνονται εκατοντάδες μεγάλων επιχειρήσεων στη βιομηχανία, την ενέργεια και τις ΑΠΕ, στα τεχνικά έργα, στις τηλεπικοινωνίες, στις υπηρεσίες και στο εμπόριο.