Τρόπος Υπολογισμού Προστίμων ΣΕΠΕ

 

Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται από το ΣΕΠΕ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πελατών και συνεργατών της, η Ergonomia συνέταξε  αναλυτικό κείμενο στο οποίο παρουσιάζεται η νέα Μεθοδολογία Υπολογισμού των Προστίμων που χρησιμοποιείται πλέον από το ΣΕΠΕ, συνοδευόμενη από σχετικά παραδείγματα, τόσο για παραβάσεις ασφάλειας και υγείας της εργασίας που επιβάλλονται από τους Τεχνικούς και Υγειονομικούς Επιθεωρητές Εργασίας, όσο και για τις παραβάσεις όρων εργασίας που επιβάλλονται από τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Εργασίας.

 

Τύπος άρθρου

Νομοθεσία & Πρότυπα
2011-06-18