Ιατρικό Απόρρητο – Τήρηση Ιατρικών Φακέλων Εργαζομένων

Ιατρικο απόρυτο

Με πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) Ανατ. Αττικής & Βορ. Αιγαίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο φύλαξης των Ιατρικών Φακέλων Εργαζομένων με σκοπό τη διαφύλαξη του Ιατρικού Απορρήτου.

Τύπος άρθρου

Νομοθεσία & Πρότυπα
2013-06-18