Έκτακτα Μέτρα για τον Κορωνοϊό

covid-19

 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 31/7/2020 και χθες 4/8/2020 ανακοινώθηκαν νέα μέτρα από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας. Συνοπτικά, από τα ανακοινωθέντα μέτρα προκύπτει:

Ιατρικό Απόρρητο – Τήρηση Ιατρικών Φακέλων Εργαζομένων

Με πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) Ανατ. Αττικής & Βορ. Αιγαίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, δίδονται συγκεκριμένες οδηγίες για τον τρόπο φύλαξης των Ιατρικών Φακέλων Εργαζομένων με σκοπό τη διαφύλαξη του Ιατρικού Απορρήτου.